Wat wij doen

Advies, begeleiding en uitvoering van verkeerskundige projecten
Als onafhankelijk verkeerskundig adviesbureau bieden wij u advies, begeleiding en uitvoering van verkeers(regel)technische projecten op het gebied van dynamisch verkeersmanagement, Smart Mobility, verkeersregeltechniek en openbare verlichting. Dit doen wij voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder gemeentelijke organisaties en ingenieursbureaus.

Werkwijze Wattel Verkeerstechniek
Dit betekent dat wij met u streven naar een relatie als gelijkwaardig partner, met wederzijds vertrouwen en respect. Wij analyseren en verrichten onze werkzaamheden zelfstandig en proactief om u – zoveel als gewenst – het werk uit handen te nemen. Wij stemmen gericht met u af, geven u gevraagd en ongevraagd advies, of doen voorstellen. Dit alles zodanig dat u als opdrachtgever wel ‘in control’ bent waarbij het projectbelang voorop staat.

Elke projectfase in goede handen
In ons werk staan maatwerk en het ‘weten-waar-u-aan-toe-bent’ als opdrachtgever voorop. Wattel Verkeerstechniek begeleidt verkeers(regel)technische projecten inhoudelijk én voert ze uit: van het ontwerp tot en met de uiteindelijke realisatie en inbedrijfstelling op straat. In elke fase is uw project bij Wattel Verkeerstechniek in goede handen.

Ontwerpfase:
• Advies over vormgeving (in COCON) van kruispunten bij nieuwbouw en vervangingen.
• Verzorgen van verkeersregeltechnische bestektekening met indeling stopstrepen, masten, lantaarns, detectielussen en kabelloop in AutoCAD.

Besteksfase:
• Opstellen bestek naar de wensen van de opdrachtgever;
• Opstellen bestekramingen;
• Opstellen functionele regeltechnische specificaties;
• Aanbestedings- en gunningsfase;
• Aanbestedingen conform ARW 2016, zowel nationaal als Europees;
• Beoordelen inschrijvingen en opstellen gunningsadvies.

Uitvoeringsfase:
• Programmeren CCOL-regelingen;
• Testen van door fabrikant aangeleverde CCOL-regelingen;
• Fabrieksafname bij de fabrikant van hard- & software (FAT);
• Inbedrijfstelling op locatie (SAT);
• Bijwonen bouwvergaderingen en verslaglegging;
• Coördinatie werkzaamheden aannemers/fabrikant.

Beheer en onderhoud:
• Functioneel verkeerskundig beheer en onderhoud;
• Aanpassen parameters in regeltoestel;
• In beeld brengen van storingen en indien mogelijk direct verhelpen van storingen.

Specialist én breed inzetbaar
Wattel Verkeertechniek staat garant voor onafhankelijk advies en is breed inzetbaar. Wij zijn gespecialiseerd in:

• Ontwerp (in COCON) en optimalisatie van kruispuntontwerp bij nieuwbouw of vervangingen van VRI’s (waarbij ook
capaciteitsberekening rotonde versus VRI);
• Opstellen van VRI-bestekken en/of programma van eisen conform Eisen 1997;
• Opstellen besteksramingen;
• Bestektekeningen in AutoCAD;
• Begeleiding van de aanbestedingsprocedures;
• Onderhandse- of openbare aanbesteding (nationaal en Europees);
• Nota van inlichtingen;
• Beoordelen inschrijvingen;
• Opstellen gunningsadvies;
• Projectmanagement, directievoering en specialistische kennis bij de realisering van verkeers(regel)technische projecten;
• Uitzetten stopstrepen, detectieveld, masten en lantaarns;
• Controle applicatieregeling fabrikant;
• FAT (fabrieksafname bij fabrikant);
• Begeleiding aanleg door installateur;
• SAT volledige regelinstallatie.

Contact

Marcel Wattel

Marcel Wattel

Chat openen
Nog vragen? Neem vooral contact op.