Onafhankelijk verkeerskundig advies
Verkeersmanagement & Smart Mobility en Openbare Verlichting

Wattel Verkeerstechniek is een onafhankelijk verkeerskundig adviesbureau in Maassluis op het gebied van Verkeer & Mobiliteit, Verkeersmanagement, Smart Mobility (i)VRI en allerlei verkeerskundige mobiliteitsvraagstukken. Hierbij staan doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van wegen centraal, als ook het beter benutten van de bestaande infrastructuur.

Wij zijn uw expert op het gebied van:

• Verkeerskundig advies;
• Verkeerstechnisch ontwerp;
• Verkeersveiligheid;
• Dynamisch verkeersmanagement;
• Smart Mobility;
• Verkeersregeltechniek (i)VRI;
• Openbare verlichting.

Verkeers(regel)kundige projecten door heel Nederland

Wattel Verkeerstechniek heeft een groot en deskundig netwerk van verkeerskundige- en civieltechnische adviesbureaus en aannemers door heel Nederland. Hiermee werken wij samen aan projecten voor het functioneel beheer en onderhoud van verkeersregelsystemen, iVRI’s, verkeerstechnisch ontwerp, openbare verlichting, dynamische stadsafsluiting systemen, parkeerautomaten en laadpalen.

Ruim 25 jaar expertise en ervaring

Marcel Wattel is het gezicht achter Wattel Verkeerstechniek. Al meer dan 25 jaar lang adviseert hij gemeentelijke organisaties en ingenieursbureaus als verkeerskundig (beleid)adviseur, projectcoördinator en specialist technische systemen in de openbare ruimte. De inzet van Wattel Verkeerstechniek kenmerkt en onderscheidt zich door daadkracht, klantgerichtheid, projectmatig- en efficiënt werken waarbij het ontzorgen van de opdrachtgever centraal staat.

Begeleiding van verkeers(regel)kundige projecten

Wattel Verkeerstechniek begeleidt verkeers(regel)technische projecten inhoudelijk én voert ze uit: van het ontwerp tot en met de uiteindelijke realisatie en inbedrijfstelling op straat. In ons verkeerskundige advies staan zowel maatwerk als het ‘weten-waar-u-aan-toe-bent’ als opdrachtgever voorop.

Bij verkeersregelinstallaties (VRI’s) reikt onze expertise van begin tot eind. Van het ontwerp tot en met het functioneel beheer en onderhoud ervan. Daarnaast maakt Wattel Verkeerstechniek capaciteitsberekeningen die voorafgaan aan een verkeerskundige afweging tussen een rotonde of een VRI.

Kundig in verkeersmanagement en -techniek

Onze expertise en ervaring  betreft dynamisch verkeersmanagement, verkeersregeltechniek en Smart Mobility. Van een verkeers(regel)kundig ontwerp in AutoCAD tot en met functioneel beheer en onderhoud, RAW-bestekken, dynamische stadsafsluitingssystemen en openbare verlichting.

Wattel Verkeerstechniek kent alle leveranciers van verkeersregeltoestellen en installateurs en kan zelf in alle regeltoestellen parametrische wijzigingen doorvoeren. Hierdoor worden (verkeerskundige) storingen snel opgelost zonder op de komst van de leverancier of storingsdienst te wachten. Naast tijdwinst een behoorlijke kostenbesparing!

Nieuws

Overzicht actuele projecten

 • Verkeerskundig adviseur en projectcoördinator Verkeersmanagement & Smart Mobility iVRI gemeente Rijswijk (2000-2025)
 • Beleidsadviseur en projectcoördinator beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Rijswijk (2008-2025)
 • Beleidsadviseur Openbare Verlichting gemeente Goeree-Overflakkee (2020-2025)
 • Adviseur tijdelijke verkeersmaatregelen gemeente Goeree-Overflakkee (2022_2024)
 • Engineering complete vervanging VRI metrobusstation Spijkenisse gemeente Nissewaard (2021-2024)
 • Verkeerskundig adviseur en specialist Verkeersmanagement & Smart Mobility iVRI gemeente Nissewaard (2017-2024)
 • Opstellen RAW-bestek en begeleiding Europese aanbesteding Onderhoudscontract VRI’s 2024-2027 gemeente Nissewaard (2024)
 • Opstellen Programma van Eisen en begeleiding Europese aanbesteding Onderhoudscontract Verkeersborden en straatmeubilair 2024-2027 gemeente Nissewaard (2024)
 • iVRI ombouw VRI Coldenhovelaan – Maasdijk gemeente Westland (2023-2024)
 • Ontwerp en realisatie vervanging iVRI Haagweg Molenweg in Monster gemeente Westland (2018-2024)
 • Verkeerskundige advisering realisatie iVRI’s en beheer en onderhoud gemeente HLT (2020-2024)
 • Advies ontwerp & bestek VRI’s / OVL HOV-baan Sassenheim (2022-2024)

Contact

Marcel Wattel

Marcel Wattel

Chat openen
Nog vragen? Neem vooral contact op.